Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Wypadki przy pracy rolniczej, jak dochodzić odszkodowania?

lawn-mowing-2424933_960_720Nadejście okresu wiosenno-letniego inicjuje szereg prac w gospodarstwie rolnym. W ruch prócz ludzkich rąk idą również różnego rodzaju narzędzia i ciężkie maszyny rolnicze. W zmodernizowanych gospodarstwach duża część prac wykonywana jest już tylko za pomocą maszyn, które ją ułatwiają i przyspieszają.

Zdefiniowanie wypadku przy pracy rolniczej

Czasami w związku z niewłaściwym użytkowaniem maszyny, brakiem specjalistycznej wiedzy lub po prostu zwykłym pechem może dojść do wypadku. Definicja wypadku przy pracy rolniczej zawarta jest w art.11.1 i mówi ona o zdarzeniu wywołanym przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności. Dalej ustawa określa okoliczności, pozostające w związku z wykonywaniem działalności i wymienia tu: okoliczności miejsca ( teren gospodarstwa rolnego), czasu ( w drodze z mieszkania do gospodarstwa rolnego lub powrotnej albo do miejsca wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa lub powrotnej).

Do najczęstszych wypadków w gospodarstwie rolnym należą: „upadki osób”, np. upadek z przyczepy, drabiny; uderzenia przez części ruchome maszyn lub urządzeń rolniczych, obcięcie palca/ów; przygniecenie, urazy wywołane przez zwierzęta, np. kopnięcie przez konia.

Czym jest gospodarstwo rolne, a czym jest działalność rolnicza – zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

W celu ustalenia granic odszkodowania ważne jest przytoczenie pojęć użytych przez ustawodawcę , w celu opisania gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej.

Za gospodarstwo rolne zgodnie z ustawą o podatku rolnym z dn. 15.11.1984 r. (Dz.U. 1984 Nr 52 poz. 268) uważa się obszar gruntów,(…) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Jednocześnie ustawa z dn.20 12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991 Nr 7 poz. 24) w art.6 pkt.4 pod pojęciem tym rozumie się każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej.

Natomiast za działalność rolniczą zgodnie z art. 2 pkt.2 tej ustawy,uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb”.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy odszkodowania

W ramach świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub w przypadku rolniczej choroby zawodowej z ubezpieczenia społecznego rolników przysługuje:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej
 • zasiłek chorobowy
 • renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

W zakresie ubezpieczenia pozostaje nie tylko osoba rolnika lecz również domownik rolnika.

Jakie roszczenia odszkodowawcze należy jeszcze uwzględnić?

Doświadczeni specjaliści pomagają w uzyskaniu jeszcze szerszego zakresu odszkodowania, jak zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia i inne, wystarczy tylko oddać sprawy w ich ręce i skorzystać z bezpłatnej konsultacji.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej