Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

UZNANIE DŁUGU – wzór dla wierzycieli

Uznanie długu to takie zachowanie dłużnika wobec wierzyciela, z którego wynika, że dłużnik posiada wiedzę o tym, iż jego dług względem wierzyciela istnieje. Uznanie roszczenia może mieć formę pisemnej umowy, z której jasno wynika wysokość zadłużenia oraz termin jego zapłaty – w takich przypadkach mówimy o właściwym uznaniu długu – i taka forma uznania jest najbardziej wskazana. Ale uznanie roszczenia może mieć też inną formę przybierając wówczas postać niewłaściwego, ale powodującego takie same skutki jak właściwe. Skutkiem uznania długu przez dłużnika jest przerwanie biegu przedawnienia.

—-> więcej

_______________________________________________________________________

Miejscowość _____________, dnia _____________,

Oświadczenie o uznaniu długu

 

_______________________

Pieczątka firmowa dłużnika

Oświadczam, , iż uznaję dług wraz z ustawowymi odsetkami  do dnia zapłaty, wynikający z poniżej określonych dokumentów:

1. faktury VAT nr _______________ z dnia ______________

z której do zapłaty pozostaje kwota _____________ złotych

2. faktury VAT nr _______________ z dnia ______________

z której do zapłaty pozostaje kwota _____________ złotych

3. faktury VAT nr _______________ z dnia ______________

z której do zapłaty pozostaje kwota _____________ złotych

4. faktury VAT nr _______________ z dnia ______________

z której do zapłaty pozostaje kwota _____________ złotych

oraz zobowiązuję się spłacić powyższy dług w ratach w wysokości: __________,

w terminach: tygodniowych / dwutygodniowych / miesięcznych *

(*niepotrzebne skreślić)

począwszy od dnia płatności pierwszej raty : _____________ (data pierwszej raty) aż do spłaty całego zadłużenia.

Niezapłacenie którejkolwiek raty powoduje natychmiastową wymagalność pozostałej do zapłaty kwoty wynikającej z uznania długu wraz z odsetkami.

 

 

…………………………………………………………….

Podpis składającego oświadczenie

Dane składającego oświadczenie:

NIP:……………………………………………………

PESEL:………………………………………………..

Imiona rodziców:………………………………….

Telefon:……………………………………………….

Mail:……………………………………………………

zamieszkały (pełny adres) ……………………………………………………………………………

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą …………………………………………………

adres działalności (pełny adres) …………………………………………………………………….

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej