Skip to content

Czy przysługuje Ci odszkodowanie z tytułu utraty bliskiej osoby?

Śmierć bliskiej osoby w wypadku to prawdziwa tragedia dla jej bliskich. Taka strata przychodzi niespodziewanie, przynosząc ze sobą jedynie rozpacz i żal. Najbliższym osoby, która poniosła śmierć na przykład w wypadku samochodowym bądź wypadku przy pracy może przysługiwać szereg różnego rodzaju roszczeń: odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, koszty pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej (do którego doszło na skutek śmierci bliskiej osoby), zadośćuczynienie za doznaną krzywdę czy rentę. Chociaż tuż po śmierci bliskiej osoby pozostali przy życiu krewni zazwyczaj nie myślą nawet o odszkodowaniu, warto wiedzieć co należy zrobić najszybciej po śmierci zmarłego – po to, by nie zaprzepaścić szansy na odszkodowanie. Postanowiliśmy stworzyć krótki poradnik dla wszystkich, którzy zmagają się ze stratą.

Komu należy się odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby – wyjaśniamy

Bliscy osób zmarłych w wypadkach bądź w wyniku błędu lekarza często nie zdają sobie sprawy, komu konkretnie przysługuje odszkodowanie. Ubiegać się o nie mogą nie tylko osoby spokrewnione bądź spowinowacone – także dalsza rodzina czy konkubin/konkubina mogą ubiegać się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, jeżeli udowodniony zostanie wyjątkowo bliski związek emocjonalny między nim a osobą zmarłą. W związku z tym, odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby może zostać przyznane:

  • matce i ojcu;
  • synowi i córce (biologicznym, adoptowanym, przyjętym na wychowanie);
  • rodzeństwu;
  • babci i dziadkowi;
  • synowej i zięciowi;
  • teściom;
  • osobom pozostającym w nieformalnym związku partnerskim (aż do chwili śmierci).

Ilość osób mogących ubiegać się o odszkodowanie w wyniku straty jest więc naprawdę spora. Ważne jednak by udowodnić zarówno siłę łączącego związku, a także fakt korzystania przez nich z pomocy ekonomicznej zmarłego. By uzyskać odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, powinno się w pierwszej kolejności oszacować wielkość strat materialnych oraz niematerialnych poniesionych w wyniku śmierci. Następnie należy ustalić towarzystwo ubezpieczeniowe, a także zgromadzić całość materiału dowodowego w sprawie.

Jeżeli nie wiesz, jakie konkretnie podjąć kroki na ścieżce ubiegania się o odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby, zwróć się do nas – AIF Kancelaria wyręczy Cię od wielu kłopotliwych i czasochłonnych czynności, przejmując na swoje barki szereg kwestii dotyczących odszkodowania.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby. Na co warto jest zwrócić uwagę?

Warto wiedzieć, że jednorazowe odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby przysługuje wyłącznie, jeżeli ze względu na śmierć poszkodowanego znacznie pogorszyła się Twoja życiowa sytuacja. Chodzi tu nie tylko o zmiany w kwestii materialnej, lecz także utrata pomocy w prowadzeniu wspólnego biznesu bądź w opiece nad dziećmi. W sytuacji, gdy bliska osoba poniosła śmierć w wypadku samochodowym, można ubiegać się o stosowne odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. W takiej sytuacji znaczenie mają zwłaszcza dowody – notatka policyjna, dokumentacja medyczna czy akt zgonu. Jednak w momencie, gdy śmierć była wynikiem wypadku przy pracy, należy przede wszystkim wystąpić o jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wniosek należy dostarczyć do pracodawcy, który przekaże dokumenty do ZUS-u. Proces ubiegania się o odszkodowanie bywa naprawdę stresujący i żmudny, dlatego nie zaleca się przeprowadzać go samodzielnie.

Specjaliści z AIF Kancelaria służą radą, wsparciem oraz pomocą w ubieganiu się o odszkodowanie z tytułu śmierci bliskiej osoby. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, z wyczuciem. Możesz z powodzeniem powierzyć nam swoją sprawę – zajmiemy się nią najlepiej jak tylko to możliwe.