Skip to content

Jak realizujemy proces windykacji. Etap czwarty: Kontrola terminowości spłat

Etap czwarty: Kontrola terminowości spłat

Na tym etapie: monitujemy spłaty.

TERMIN:
Uzależniony od zawartej z dłużnikiem ugody

KOSZTY:
Dyskonto od odzyskanych kwot należne AIF Kancelaria za realizację umowy.

WYKONYWANE CZYNNOŚCI
– Utrzymywanie kontaktu z dłużnikiem.
– Pozyskiwanie bieżących informacji dodatkowych dotyczących dłużnika.
– Nadzór nad terminowością spłat rat.