Skip to content

Jak realizujemy proces windykacji? Etap drugi: Postępowanie polubowne

Etap drugi: Postępowanie polubowne

AIF KancelariaEtap polubowny jest najważniejszą częścią prowadzonych działań windykacyjnych. Wezwanie dłużnika do zapłaty oraz działanie za pomocą pism w obecnej sytuacji gospodarczej okazuje się nieskuteczne wobec zdecydowanej większości przedsiębiorstw i małych firm. Brak zapłaty w terminie związany jest zazwyczaj z kłopotami finansowymi dłużnika a jeszcze częściej z chęcią uzyskania „taniego kredytu”.

Celem działań AIF Kancelaria jest uzyskanie od dłużnika deklaracji spłaty zadłużenia oraz wyegzekwowanie płatności w terminie do 10 dni.

TERMIN:

  • Do 10 dni

KOSZTY:

  • Dyskonto od odzyskanych kwot należne AIF Kancelaria za realizację umowy.