Skip to content

Jak realizujemy proces windykacji. Etap piąty: Windykacja bezpośrednia

Etap piąty: Windykacja bezpośrednia

Na tym etapie: prowadzimy windykację bezpośrednią, dokonujemy wywiadu gospodarczego w miejscu zamieszkania i prowadzenia działalności dłużnika

TERMIN:
W terminie do 30 dni od otrzymania potwierdzenia odbioru wezwania

KOSZTY:
Dyskonto od odzyskanych kwot należne AIF Kancelaria za realizację umowy.