Skip to content

Jak realizujemy proces windykacji. Etap pierwszy: Wezwanie do zapłaty

Etap pierwszy: Wezwanie do zapłaty

AIF KancelariaPo zawarciu umowy windykacji AIF Kancelaria wysyła do dłużnika wezwanie do zapłaty listem poleconym. Wezwanie do zapłaty spełnia wszelkie normy wynikające z przepisów prawa i umożliwia skierowanie sprawy do sądu. Jednocześnie w części spraw wysyłane jest wezwanie do zapłaty faxem lub emailem w celu jak najszybszego rozpoczęcia windykacji.

 

WYKONYWANE CZYNNOŚCI:

  • Wprowadzenie danych do bazy dłużników.
  • Gromadzenie wstępnych informacji gospodarczych na temat dłużnika.
  • Weryfikacja adresu zamieszkania / siedziby dłużnika
  • Analizowanie konkretnej sprawy i ustalanie działań windykacyjnych.
  • Tworzenie dokumentów w procesie windykacji.
  • Pisemne wezwanie do zapłaty.

TERMIN:

  • do 2 dni – wysłanie wezwania do zapłaty
  • 7 do 30 dni – zwrot potwierdzenia odbioru przez pocztę
  • Informacja o odebraniu lub nie podjęciu w terminie korespondencji jest niezbędna dla celów procesowych.

KOSZTY:

  • pokrywa AIF Kancelaria