Skip to content

Jak realizujemy proces windykacji. Etap szósty: Spłata zadłużenia – zakończenie postępowania windykacyjnego

Etap szósty: Spłata zadłużenia – zakończenie postępowania windykacyjnego


To najważniejszy etap naszych działań – skuteczne zakończenie postępowania windykacyjnego. W terminie 7 dni od odzyskania należności AIF Kancelaria jest zobowiązana umownie do dokonania rozliczenia wpłaty od dłużnika.

Wierzyciel po otrzymaniu faktury VAT w terminie 7 dni dokona zapłaty za wykonaną usługę.

Etap siódmy: Sądowe postępowanie nakazowe oraz egzekucja komornicza

Ten etap realizujemy w przypadku podjęcia decyzji wspólnie z Klientem o skierowaniu sprawy do sądu