Skip to content

Jak realizujemy proces windykacji? Etap trzeci: Spłata zadłużenia lub zawarcie ugody

Etap trzeci: Spłata zadłużenia lub zawarcie ugody

AIF KancelariaNa tym etapie: odzyskujemy należności, uzyskujemy zabezpieczenie wierzytelności, zawieramy ugody, dokonujemy wywiadu gospodarczego, przygotowujemy dokumentację do ewentualnego postępowania sądowego, kompensujemy, przejmujemy zobowiązania od dłużnika.

TERMIN:

 • Do 30 dni (termin może zostać przedłużony zawartą z dłużnikiem ugodą).

KOSZTY:

 • Dyskonto od odzyskanych kwot należne AIF Kancelaria za realizację umowy.

WYKONYWANE CZYNNOŚCI:

 • Gromadzenie informacji gospodarczych na temat dłużnika.
 • Analizowanie sprawy i ustalanie działań windykacyjnych.
 • Tworzenie dokumentów w procesie windykacji.
 • Pisemne wezwania do zapłaty.
 • Pierwszy kontakt telefoniczny.
 • Utrzymywanie kontaktu z dłużnikiem.
 • Gromadzenie, segregowanie, porządkowanie i archiwizacja dokumentacji.
 • Pozyskiwanie bieżących informacji dodatkowych dotyczących dłużnika.
 • Analizowanie alternatywnych do postępowania sądowego sposobów realizacji wierzytelności.
 • Restrukturyzacja zadłużenia – uzyskanie pisemnego uznania długu bądź akceptacji wystawionych przez wierzyciela dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania.
 • Uzyskanie ugody z dłużnikiem.
 • Ustalenie harmonogramu spłat ratalnych.
 • Przygotowanie programów naprawczych wobec dobrze rokujących dłużników.
 • Konwersja należności (np. na akcje lub udziały).
 • Obrót wierzytelnościami bezspornymi.