Skip to content

Jak realizujemy windykację bezpośrednią?

Jak realizujemy windykację bezpośrednią?

Na tym etapie: prowadzimy windykację bezpośrednią, dokonujemy wywiadu gospodarczego w miejscu zamieszkania i prowadzenia działalności dłużnika

Termin: do 30 dni od otrzymania potwierdzenia odbioru wezwania.

Koszty: dyskonto od odzyskanych kwot należne AIF Kancelaria za realizację umowy.