Skip to content

Jak sprawdzić księgi wieczyste nieruchomości?

Księgi wieczyste
W przypadku gdy przedmiotem obrotu handlowego jest nieruchomość, warto zasięgnąć informacji na jej temat w księdze wieczystej. Dla każdej nieruchomości prowadzona jest osobna księga mająca swój numer (przypisana ona jest do nieruchomości, a nie do właściciela).

W księdze znajdziemy oznaczenie interesującej nas nieruchomości, wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego, a także ciężary i ewentualnie ustanowione hipoteki.
Bardzo ważną rzeczą jest przejrzenie księgi wieczystej nawet wtedy, gdy mamy jej aktualny odpis. Ponadto należy zapoznać się nie tylko z zapisami w księdze, ale także z dokumentami źródłowymi będącymi podstawą do zapisów.
Sprawdzenia księgi wieczystej warto dokonać nie tylko gdy przedmiotem obrotu handlowego jest nieruchomość. Po obejrzeniu księgi dowiemy się również, czy kontrahent posiada majątek na zabezpieczenie ewentualnych jego zobowiązań, czy nasz partner handlowy ma zobowiązania z tytułu nieterminowo realizowanych zobowiązań wobec urzędów, czy kontrahent zabezpieczył dobrowolnie inne swoje zobowiązania lub czy odbyło się postępowanie zabezpieczające w sposób przymusowy należności innych wierzycieli.
Niezwykle ważną kwestią jest umiejętność czytania ksiąg wieczystych aby nie pominąć istotnych zdarzeń.
Informacje z Wydziałów Geodezji i Powiatowych Zakładów Kartograficznych
W przypadku przeprowadzania transakcji, której przedmiotem jest nieruchomość gruntowa, należy zasięgnąć informacji z Wydziałów Geodezji bądź Powiatowych Zakładów Kartograficznych. W zbiorze dokumentów będących w dyspozycji tych urzędów znajdziemy zarówno mapę i opis, jak i wypis z rejestru gruntów lub wyciąg wykazu zmian gruntowych. Będą tam podane numery działek, położenie z oznaczeniem miejscowości, gminy lub miasta, a w miastach ulicy i numeru porządkowego. Znajdziemy tam również klasyfikację działki, a więc czy jest to las, sad, grunt orny, działka nie zabudowana, zabudowana, lokal mieszkalny, droga itp., a także opis budynków stanowiących odrębną nieruchomość, a przede wszystkim dane osoby właściciela interesującej nas nieruchomości. Za wypis z rejestru gruntów na temat jednej działki musimy zapłacić kilkanaście złotych. W celu uzyskania informacji, wymagane jest wykazanie w formie pisemnej interesu prawnego.