Skip to content

Jak uzyskać odszkodowanie za granicą? Opisujemy przykład wypadku z Belgii

Odszkodowania za granicąWszyscy chcielibyśmy uniknąć wypadków komunikacyjnych, chorób lub innych nieszczęść, szczególnie jeśli przytrafią się nam poza granicami kraju. Jednak każdego dnia na zagranicznych drogach dochodzi do licznych stłuczek i wypadków z udziałem Polaków. Wielu z nich wciąż nie wie, jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń i zarzuca ubieganie się o należne im odszkodowanie z uwagi na nieznajomość obcego języka, obyczajów, struktur organizacyjnych i przepisów prawnych. W rezultacie wracają zrezygnowani do kraju i nie podejmują próby walki o to, co im się należy. Tak nie musi być. Dzięki AIF Kancelarii poszkodowani w wypadkach drogowych, również tych, które miały miejsce poza granicami Polski, mogą skutecznie ubiegać się o odszkodowania adekwatne do poniesionych szkód.

AIF KANCELARIA WYWALCZYŁA ODSZKODOWANIE W BELGIIZadaniem AIF Kancelarii jest uświadamianie poszkodowanych o przysługujących im prawach i efektywne reprezentowanie swoich klientów wobec ubezpieczycieli. Właśnie w ten sposób AIF Kancelaria uzyskała odszkodowanie dla Klienta, który poniósł szkodę na terenie Belgii. Podczas jazdy jego samochód dostawczy został uderzony przez inny pojazd, przez co zjechał na pobocze i wywrócił się. Wskutek tego zdarzenia zniszczone zostało całe auto, a roszczenia, z jakimi wystąpiła AIF Kancelaria obejmowały m. in. holowanie i parkowanie samochodu, usuwanie skutków kolizji, rekompensatę utraconych korzyści majątkowych oraz wartości pojazdu, a także koszt jego złomowania.

AIF Kancelaria podjęła się walki o odszkodowanie i zajęła się kompletowaniem dokumentacji. W tym celu, w imieniu Klienta, prowadziła korespondencję w języku flamandzkim mającą na celu uzyskanie m. in. protokołu powypadkowego. To wiarygodne i niezbędne źródło, stanowiące podstawę dochodzenia swoich roszczeń u ubezpieczyciela, dlatego też zawsze na miejsce zdarzenia należy wezwać Policję, która sporządzi stosowną notatkę. Jest ona ważniejszym dokumentem od zeznań ewentualnych świadków, a nawet od oświadczenia sprawcy. Cennym materiałem jest również dokumentacja medyczna, która przedstawia stopień obrażeń powypadkowych. Jeśli winny wypadku jest znany i posiada belgijskie ubezpieczenie, szkoda powinna zostać zlikwidowana według prawa belgijskiego za pośrednictwem zagranicznego ubezpieczyciela.

Prawnik ds. odszkodowań Andżelika Chwojnicka– Można również, także w przypadku, gdy sprawca wypadku nie jest ustalony, wystosować swoje żądanie odszkodowawcze do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Instytucje te wypłacają odszkodowania także w przypadkach, gdy sprawca wypadku jest nieubezpieczony lub niewypłacalny– mówi prawnik AIF Kancelarii, specjalista ds. odszkodowań, Pani Andżelika Chwojnicka.

Termin przedawnienia spraw odszkodowawczych w Belgii wynosi co do zasady 5 lat od zdarzenia lub wystąpienia szkody. Belgijski system naliczania odszkodowania opiera się w dużej mierze na tabeli windykacyjnej, która pozwala na oszacowanie wartości szkód o trudnym do przeliczenia charakterze, np. szkód moralnych.

AIF Kancelaria zwróciła się więc z roszczeniem swojego Klienta do reprezentanta zagranicznego ubezpieczyciela, a dzięki staraniom i wytrwałości nawiązała kontakt również z belgijską Policją, wskutek czego uzyskała niezbędne dokumenty i przystąpiła do ubiegania się o odszkodowanie. Nie zaprzestała swoich działań, gdy ubezpieczyciel przyznał pierwsze kwoty, ponieważ uznała, że są one zdecydowanie zbyt niskie wobec szkody, jaką poniósł Klient i nie rekompensują w pełni jego strat. Podejmowanie dalszych stanowczych kroków i determinacja okazały się doskonałym rozwiązaniem, ponieważ w efekcie ubezpieczyciel wypłacił pokrzywdzonemu łącznie ponad 90 tysięcy złotych obejmując m. in. holowanie i parkowanie pojazdu, koszt biletów autobusowych dla poszkodowanego oraz kosztorys naprawy.

Wspomniana powyżej sprawa jest kolejną, w której AIF Kancelaria pomogła w uzyskaniu należnego odszkodowania. Doświadczenie, profesjonalizm i zaangażowanie, którym się wykazuje są nieocenione w dyscyplinowaniu polskich i zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych. Kompleksowa obsługa obejmująca pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody, prowadzenie korespondencji, również w językach obcych wraz z tłumaczeniem materiałów, uzyskiwanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali lub dokumentacji z Policji, Sądów i Prokuratury oraz weryfikacja orzeczeń wydawanych przez ubezpieczycieli daje Klientom poczucie bezpieczeństwa i pomaga w efektywnym zakończeniu sprawy.

Autor:

Paulina Milka

Specjalista