Skip to content

Jakie działania podjąć zaraz po wypadku?

Działania zaraz po wypadkuZadbaj o zabezpieczenie dowodów i informacji dotyczących wypadku i sprawcy.

W szczególności nie wahaj się wzywać Policji na miejsce zdarzenia. Znacznie ułatwi to dochodzenie roszczeń i zabezpieczy przed zmianą wyjaśnień składanych na miejscu zdarzenia; np. w oświadczeniu przez sprawcę.

Zapisuj dane świadków i najlepiej poproś ich o pisemne oświadczenie.

Wykonaj zdjęcia choćby telefonem komórkowym lub poproś  Policję aby takie zdjęcia wykonała.

W sytuacjach spornych zwracaj uwagę na wszelkie dostępne środki dowodowe np. monitoring firm czy też miejski.

Zanotuj dane sprawcy, pojazdu oraz jego ubezpieczyciela!