Skip to content

Kiedy weksel się przedawnia ?

Roszczenie wekslowe przeciwko akceptantowi weksla trasowanego wystawcy weksla własnego przedawniają się z upływem 3 lat licząc od dnia płatności weksla (art. 70 prawa wekslowego)

Zwracam uwagę na sposób wypełnienia terminu płatności weksla. Został on uregulowany w art. 33 Prawa wekslowego:
Weksel może być płatny:

  • za okazaniem;
  • w pewien czas po okazaniu;
  • w pewien czas po dacie;
  • w oznaczonym dniu.

Termin płatności decyduje o przedawnieniu roszczenia z weksla, ponieważ termin ten zaczyna biec od dnia płatności weksla.