Skip to content

Korzyści ze stałej współpracy

Korzyści ze stałej współpracy

– korzystacie Państwo z doświadczenia profesjonalistów
– obiektywizujecie negocjacje
– optymalizujecie pracę swoich pracowników
– oszczędzacie na kosztach procesu
– płacicie za efekty
– korzystacie z naszych dobrych relacji z instytucjami
– korzystacie z naszej bazy danych
– po prostu znamy się na tym

KORZYŚCI Z OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI PRZEZ AIF Kancelaria

– korzystacie Państwo z doświadczenia profesjonalistów
W przedsiębiorstwie obsługującym większą ilość należności wyłonienie działu windykacji do zewnętrznej firmy windykacyjnej jest rozwiązaniem efektywniejszym. Przekazanie nadzoru nad długiem do AIF Kancelaria powoduje, iż profesjonalnie przygotowani specjaliści konsekwentnie dochodzą należności. W procesie windykacji występuje konieczność optymalnego wykorzystania tzw. kruczków prawnych: instytucji przelewu, potrącenia, kompensaty, konwersji, odnowienia, zamiany świadczenia, przekazu, uznania, poręczenia, ustanowienia hipoteki, ustanowienia zastawu, zajęcia czy aktu dobrowolnego poddania się egzekucji, a wszystko to w oparciu o pewną informację gospodarczą na temat dłużnika.
– obiektywizujecie negocjacje
W negocjacjach nie pojawiają się ze strony dłużnika argumenty handlowe; windykacja zewnętrzna nie narusza też stosunków handlowych między wierzycielem a dłużnikiem, który może w przyszłości stać się dobrym klientem.

– optymalizujecie pracę swoich pracowników
Windykacją w AIF Kancelaria zajmuje się wiele osób na różnych etapach. Pracownicy ci muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz cechy osobowościowe. W Państwa firmie windykacją zajmują się często osoby zatrudniane pierwotnie na innych stanowiskach (najczęściej z działu handlowego lub księgowego). Niekiedy banalne sprawy rozpatruje radca prawny, którego czas, wiedza i doświadczenie angażowane są w działania niekoniecznie wymagające jego interwencji. Policzcie Państwo, czy w każdym przypadku stawka za pracę radcy będzie adekwatna do osiągniętego wyniku.
Windykacja należności jest procesem wysoce specjalistycznym. Prowadząc działania windykacyjne przez osoby niedoświadczone i nieprzeszkolone możliwe jest popełnienie wielu błędów, których konsekwencją może być utrudnienie, a w najgorszym przypadku uniemożliwienie odzyskania długu. Efektywność w procesie dochodzenia roszczeń finansowych zapewni jedynie sztab ludzi odpowiednio motywowanych, przeszkolonych, a co najważniejsze posiadających adekwatne do etapu windykacji cechy charakterologiczne i siłę przekonywania.
Specjaliści AIF Kancelaria to: telemarketerzy call center, wywiadowcy (wywiad gospodarczy), negocjatorzy, windykatorzy, windykatorzy bezpośredni, prawnicy opracowujący metody zabezpieczania długu, prawnicy przygotowujący dokumentację do postępowania sądowego, sekretariat kierujący przepływem dokumentacji i pilnujący spraw terminowych, prawnicy nadzorujący pracę komorników, radcowie prawni.

– oszczędzacie na kosztach
Decydując się na nasze usługi nie ponosicie Państwo kosztów prowadzenia działalności własnego działu windykacji i obsługi wierzytelności przeterminowanych, kredytowania swoich kontrahentów ponad świadomie udzielony termin zapłaty, uzyskania kredytu obrotowego na własną działalność z powodu braku własnych środków, niewymiernych kosztów związanych z pogorszeniem własnej opinii w oczach swoich dostawców (np. przez opóźnianie własnych płatności), zawierania wielu kontraktów z nierzetelnymi firmami (nieuczciwe firmy obawiają się „naciągać” przedsiębiorstwa objęte zdecydowanymi działaniami AIF Kancelaria), błędów popełnianych przez niedoświadczonych pracowników zajmujących się monitowaniem należności.

– płacicie za efekty
Nasze wynagrodzenie otrzymujemy dopiero po skutecznym wykonaniu naszej pracy. Który z Państwa pracowników by się na to zgodził?

– korzystacie z naszych dobrych relacji z instytucjami
Stale współpracujemy z podmiotami mającymi wpływ na proces realizacji wierzytelności oraz pozyskiwania istotnych informacji: urzędami, sądami, urzędem skarbowym i ZUS, komornikami, policją, prokuraturą, urzędami miejskimi, gminami itp.

– korzystacie z naszej bazy danych
Dysponujemy trudnoosiągalnymi informacjami gospodarczymi na temat dłużników, co ma decydujący wpływ na podejmowanie decyzji w zakresie windykacji (m.in. poprzez wykorzystanie kontaktów pomiędzy różnymi giełdami wierzytelności w Polsce).

– po prostu znamy się na tym
Być może wiele działań, których się podejmujemy, mogliby Państwo przeprowadzić sami. Jednak każde przedsiębiorstwo specjalizuje się w tej dziedzinie, w której jest najlepsze. Dlatego wiele czynności zlecanych jest do firm zewnętrznych. AIF Kancelaria jest wyspecjalizowana w odzyskiwaniu pieniędzy. Skupiamy na tym całą swoją energię, wiedzę, doświadczenie, czas i pieniądze. Wykorzystujemy własne, sprawdzone metody oraz prestiż skutecznej firmy windykacyjnej. Nasze działania przyniosą szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu. Dzięki profesjonalnemu podejściu AIF Kancelaria unikniecie Państwo wielu popularnych błędów, których konsekwencją może być zaniechanie przez dłużnika spłaty długu bądź jej rozciągnięcie w czasie wskutek długotrwałego postępowania sądowego. To My bierzemy odpowiedzialność za powierzony dług i dbamy, żeby można było go skutecznie odzyskać!