Zdobyliśmy tytuł Symbol Skutecznej Windykacji.

AIF Kancelaria konsekwentnie buduje pozycję spółki, której nazwa staje się w branży firm prawniczych synonimem SKUTECZNEJ WINDYKACJI.

Nominacja Symbol Skutecznej WindykacjiDoceniono nas za: „wypracowanie przez Kancelarię nowatorskiej ścieżki windykacyjnej umożliwiającej przyśpieszenie, a przede wszystkim zwiększenie skuteczności”.

relacja z Gali / certyfikat   / Laureaci

AIF Kancelaria zdobyła Sybmol Skutecznej Windykacji 2012Kapituła Programu Symbol 2012 dokonała wyboru naszej Kancelarii spośród wielu innych firm. Otrzymalismy ten zaszczytny tytuł za: „wypracowanie przez Kancelarię nowatorskiej ścieżki windykacyjnej umożliwiającej przyśpieszenie, a przede wszystkim zwiększenie skuteczności. Kapituła zwróciła także uwagę na konsekwentne budowanie zaufania i wzajemnego szacunku oraz wypracowanie marki skutecznego windykatora.”.

Nominacja Symbol Skutecznej WindykacjiProgram Symbole jest organizowany przez Monitor Rynkowy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

AIF Kancelaria zdobyła Symbol Skutecznej Windykacji 2012

relacja z Gali wręczenia Symboli 2012 <–  kliknij
zobacz certyfikat  <–  kliknij

Lista Laureatów Symboli 2012