odzyskiwanie długów

Skuteczne odzyskiwanie dlugów

Powiązanie funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z działaniami prawnymi Kancelarii skutkuje wysoką efektywnością realizacji dochodzonych roszczeń. Szczycimy się wysokim wskaźnikiem odzyskiwania długów na drodze polubownej.

Skuteczność zapewnia kadra windykatorów i negocjatorów posiadająca ogromne doświadczenie w zakresie wszelkich działań operacyjnych, a także specjalizacja na każdym etapie postępowania windykacyjnego.

Jesteśmy firmą konsultingowo – finansową świadczącą obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, transakcji handlowych oraz realizacji przeterminowanych, spornych lub trudnościągalnych wierzytelności pieniężnych.

Poprzez zewnętrzne i częściowo samodzielne finansowanie oraz podejmowane działania prawne doprowadzamy do zaspokajania potrzeb przedsiębiorstw wynikających z utraty płynności finansowej.

Świadczymy usługi doradcze dla naszych klientów w zakresie współpracy z bankami, firmami leasingowymi oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi, zapewniając źródła finansowania i bezpieczeństwo wszelkich transakcji.