infoMonitor

infoMonitor

Informacje o zadłużeniach Państwa dłużników są publikowane przez nas w raportach Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

 Wpisujemy dłużników na partnerskie giełdy wierzytelności, m.in. do www.dlugi.wyborcza.biz co powoduje ujawnienie długów w internecie oraz w raportach niektórych BIG i wielu wywiadowni gospodarczych.

BIG InfoMonitor jest Biurem Informacji Gospodarczej, którego udziałowcem jest m. in. Związek Banków Polskich. Bazę InfoMonitora przeszukują prawie wszystkie banki w Polsce.

Certyfikat infoMonitor