KBIG

Współpraca z KBIG

Informacje o zadłużeniach Państwa dłużników są publikowane przez nas w raportach Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. Podpisaliśmy umowę partnerską z Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej S.A. Dzięki tej współpracy informacje o zadłużeniach Państwa dłużników są publikowane przez nas w raportach Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. Wpis spowoduje ujawnienie długów w raportach wywiadowni gospodarczych w kraju i za granicą, w szczególności w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, gdzie Grupa Deltavista (właściciel KBIG) zbudowała wiodące biura danych gospodarczych.

Dodatkowo Klienci AIF Kancelaria zainteresowani narzędziem windykacyjnym jakim jest dopisywanie niewypłacalnych kontrahentów do bazy dłużników, mogą zawrzeć umowę z KBIG S.A. przez naszą firmę.

Grupa DeltaVista jest integratorem informacji gospodarczych dostępnych z wielu źródeł i baz danych.

Dzięki międzynarodowemu zasięgowi Grupy Deltavista, dłużnicy zagraniczni, jak i polscy przebywający za granicą przestają być anonimowi.

Dodatkowo w ramach współpracy będziemy publikować ogłoszenia na partnerskiej giełdzie długów: www.KupDlug.pl