Skip to content

Pamiętaj! Każda nieopłacona faktura może ulec przedawnieniu!

Pamiętaj! Każda nieopłacona faktura może ulec przedawnieniu!

Zgadzasz się z powiedzeniem informującym o tym, że czas to pieniądz? Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie z tego sprawę, ale takie hasło powinno być motywem przewodnim procesów windykacji samodzielnej przy nieopłaconych fakturach. Takie zobowiązania mogą ulec przedawnieniu – i to bardzo istotna informacja. Z własnego doświadczenia wiemy, że wierzyciele lubią odwlekać kwestię ściągnięcia należnej im gotówki praktycznie w nieskończoność. Tymczasem im szybciej, tym lepiej. Im szybciej, tym większa szansa na powodzenie akcji. Chcesz wiedzieć, jak efektywnie ściągać z dłużników zapłatę oraz ile masz czasu na podjęcie efektywnych działań? Nic prostszego. Już teraz zachęcamy do lektury artykułu, przygotowanego właśnie w takim temacie. AIF Kancelaria poleca!

Przekonaj się, ile masz czasu na wyegzekwowanie należnych Ci pieniędzy

Paradoksalnie, przedawnienie zobowiązania wobec Klienta z tytułu nieopłaconych faktur za usługę to nierzadkie zjawisko. Dlaczego piszemy paradoksalnie? Odpowiedź jest prosta – duża większość z wierzycieli nawet nie wie o możliwości przedawnienia się takiego długu. Dodatkowo powinniśmy też podkreślić, że sam czas maksymalny roszczenia spłaty zobowiązania finansowego jest długi. W tym aspekcie należy wymienić dwie sytuacje. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 zwana dalej ustawą KC) w art. 118 ustawy KC mówi, iż w sytuacji, gdy przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi trzy lata dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy jednak jeszcze pamiętać o art. 554 ustawy KC. Informuje on o trzech latach, jeżeli przedsiębiorca (jako wierzyciel) posiada niezapłacone faktury oraz jeżeli przedsiębiorca (dłużnik) posiada zobowiązanie w postaci niezapłaconych faktur wobec kontrahenta – wtedy termin przedawnienia wynosi 2 lata.

Jak nie dopuścić do przedawnienia faktury za usługi? AIF Kancelaria podpowiada

Rekomendowanym przez specjalistów z AIF Kancelaria sposobem na uniknięcie przedawnienia i utraty gotówki jest błyskawiczne rozpoczęcie windykacji. Jeżeli Twój dłużnik nie reaguje na żadną z kilku polubownych próśb wysłanych z ramienia prowadzonej przez Ciebie firmy, czas na nieco bardziej profesjonalną interwencję. Skuteczna windykacja w 30 dni od złożenia zawiadomienia to specjalność prawników z AIF Kancelaria. Zdecydowaną większość spraw kończymy właśnie w takim trybie. Dla Ciebie to szansa na niedopuszczenie do przedawnienia zobowiązania. Jesteśmy doświadczonymi specjalistami i udowadniamy, że błyskawiczne odzyskiwanie zamrożonych w taki sposób pieniędzy stanowi realny scenariusz!