Skip to content

Porozumienie wekslowe, deklaracja wekslowa

Porozumienie wekslowe ma zwykle formę pisemnej deklaracji wekslowej.

Porozumienie wekslowe nie musi mieć formy pisemnej, może również istnieć porozumienie w formie ustnej (art. 10 Prawa wekslowego). Weksel powinien zawierać elementy, wskazane w innym artykule, ale trasat (posiadacz weksla) wypełnia go zgodnie z wolą kontrahenta (porozumienie wekslowe). Porozumienie wekslowe określa zasady i warunki wypełnienia weksla. Dłużnik wekslowy ma prawo podnieść zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z porozumieniem!
W sytuacji gdy nie zostało zawarte porozumienie wówczas nie można wypełnić weksla.

Warto podkreślić, że weksel jest papierem wartościowym. Dlatego przestępstwa związane z wekslami są traktowane przez prawo karne bardzo surowo.