Skip to content

Z AIF Kancelaria wywalczysz odszkodowanie za granicą

Odszkodowania za granicąWszyscy chcielibyśmy uniknąć wypadków komunikacyjnych, chorób lub innych nieszczęść, szczególnie jeśli przytrafią się nam poza granicami kraju. Jednak każdego dnia na zagranicznych drogach dochodzi do licznych stłuczek i wypadków z udziałem Polaków. Wielu z nich wciąż nie wie, jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń i zarzuca ubieganie się o należne im odszkodowanie z uwagi na nieznajomość obcego języka, obyczajów, struktur organizacyjnych i przepisów prawnych. W rezultacie wracają zrezygnowani do kraju i nie podejmują próby walki o to, co im się należy. Tak nie musi być. Dzięki AIF Kancelarii poszkodowani w wypadkach drogowych, również tych, które miały miejsce poza granicami Polski, mogą skutecznie ubiegać się o odszkodowania adekwatne do poniesionych szkód.

Ubiegając się należne świadczenia należy pamiętać o terminie przedawnienia swoich roszczeń oraz sporządzeniu i skompletowaniu pełnej dokumentacji z wypadku oraz z jego następstw. Niezbędny jest protokół powypadkowy sporządzony przez Policję, cenne mogą okazać się zeznania świadków, oświadczenie sprawy oraz dokumentacja medyczna w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu.

Pokrzywdzony może ubiegać się od zagranicznego ubezpieczyciela, podobnie jak w Polsce, o zadośćuczynienie szkód moralnych, odszkodowanie z tytułu utraconej wartości pojazdu i utraconego dochodu oraz z tytułu tymczasowej lub trwałej niezdolności do pracy z powodów zdrowotnych. Nie zapominajmy o kosztach pomocy osób trzecich, kosztach leczenia, dojazdów, zniszczenia odzieży lub bagażu. W najtragiczniejszych wypadkach rodzina może ubiegać się o zadośćuczynienie z tytułu utraty osoby bliskiej. Należy pamiętać, że prawo ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje kierowcy, który poniósł w wyniku wypadku straty materialne oraz ewentualny uszczerbek na zdrowiu, a także pasażerom, który ucierpieli w wyniku zdarzenia. Dlatego nie warto rezygnować z dochodzenia swojego prawa do wynagrodzenia doznanej szkody, a w sytuacjach wyjątkowych powinno się rozważyć wystąpienie z roszczeniem na drogę sądową.

Niestety, nadal wiele osób twierdzi, że ponieważ wypadki bywają nieuniknione, a szkody przez nie wywołane są oczywistą koleją rzeczy, domaganie się odszkodowania jest niepotrzebne. Czasem porzucają oni walkę o świadczenia po pierwszych negatywnych odpowiedziach otrzymanych od ubezpieczycieli, a widmo dalszego udowadniania swoich racji skutecznie zniechęca ich do ponownego ubiegania się o zadośćuczynienie. AIF Kancelaria uważa jednak, że żaden z poszkodowanych nie powinien cierpieć w wyniku czyjegoś zaniedbania.

Mec. Rafał Ptak Profesjonalista FORBSA 2012– Fakt uczestnictwa w wypadku komunikacyjnym nie może w żaden sposób pogorszyć sytuacji finansowej pokrzywdzonego, a wszelkie straty, które poniósł powinny być mu zrekompensowane. Dlatego AIF Kancelaria dąży do zmaksymalizowania wielkości odszkodowania i dokłada wszelkiej troski, by proces starania się o nie był jak najkrótszy i najmniej stresujący dla Klienta – mówi radca prawny ściśle współpracujący z AIF Kancelarią, mecenas Pan Rafał Ptak. Wielką zaletą jest również bieżące informowanie o najważniejszych czynnościach podjętych w toku postępowania oraz możliwość monitorowania działań prawników poprzez stronę internetową AIF Kancelarii. Wszystkie te zalety, połączone z doświadczeniem i otwarciem na potrzeby Klienta, gwarantują jak najwyższy poziom usług.

Kolejne wygrane w sprawach o odszkodowanie pokazują, że AIF Kancelaria skutecznie uzyskuje należne klientom rekompensaty nie tylko w przypadku wypadków komunikacyjnych w Polsce, ale również poza granicami kraju, m.in. w Czechach, Słowacji, Anglii, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Austrii, Belgii, Luksemburgu, Norwegii i Szwecji. Kompleksowe wsparcie polega na ocenie prawnej danego zdarzenia, opracowaniu roszczenia o wypłatę odszkodowania i prowadzeniu negocjacji z ubezpieczycielem. Warto zaufać AIF Kancelarii, gdy przydarzy nam się nieszczęście, nawet za granicą.

Autor:

Paulina Milka

Specjalista

czytaj też:

AIF KANCELARIA WYWALCZYŁA ODSZKODOWANIE W BELGII